Welcome to ICT4U2.

ICT4U2 BV is een organisatie die zich onderscheid door de vele jaren van ervaring in complexe organisaties met een "global presence".
ICT4U2 levert interim Programma-, Projectmanagement en ICT consultancy.

ICT4U2 beschikt over:
- Vele jaren werkervaring bij de grote Nederlandse financiele instellingen, de Overheid en ook bij internationale ondernemingen met een "global presence" waarin het creeren van een netwerk in een multiculturele werkgemeenschap tot een van de belangrijkste succesfactoren behoort om resultaten te behalen.
- Een "track record" voor het opzetten en uitvoeren succesvolle progamma's en projecten en het inrichten van een local support organisatie en IT operations en Global Infrastructure Services.
- Een sterk gevoel voor organisatie en IT architectuur, waarbij vooropstaat dat ICT leidend is aan de business. (IT must be business driven)
- Een belangrijke eigenschap in het nemen van verantwoordelijkheden en zorgen voor"delivery" van resultaten (op tijd en binnen budget), zonder daarbij een mensgerichte benadering uit het oog te verliezen.ICT4U2 commit zich aan het framework van 10 principes van de Verenigde Naties betreffende Global Compact (The ten principles of the UN Global Compact).


This site is under construction
contact details: